Ulike former for fiske i Norge

Norge kan by på rikelig med fiskemuligheter, og man kan fiske med ulike typer redskap. For de fleste sportsfiskere, er fiske med stang den foretrukne metoden. Ettersom Norge både har en lang kystlinje, og mange fjorder, vassdrag og innsjøer, er det gode fiskemuligheter både i innlandet og langs kysten.

Fluefiske – en kunstart

Fluefiske kan skje både i vassdrag og vann. I stille fjellvann kan det skjule seg digre fisker, og elvefiske er populært både blant nordmenn og blant tilreisende utlendinger. De store lakseelvene trekker kanskje til seg flest fiskere, men noen ganger lønner det seg å fiske i mindre vassdrag, der det er færre fiskere. Laksefiske kan bedrives både fra land og fra båter ute i elven.

Havfiske gir mange ulike muligheter

Havfiske kan foregå både med stang og med line. Når man er ute på storhavet, er det linefiske som dominerer blant hobbyfiskerne. Kystfiske foregår nærmere land, og da kan man enten fiske med line eller stang. Mange steder kan man leie båt. Det er også mulig å fiske fra land både langs kysten og i fjordene.

Ferskvannsfiske kan gjøres uansett årstid

I større innsjøer og vann kan man drive med dorging eller garnfiske. Garnfiske utgjør en betydelig del av fangsten både i Mjøsa og Femunden. Om vinteren er det også mulig å drive med isfiske mange steder i Norge. Det er ikke bare i store vann man kan bedrive isfiske, men man må alltid være sikker på at isen er trygg før man begynner. Det er også lurt å være flere sammen, i tilfellet uhellet er ute og man trenger hjelp.

Gunnar Keeling